DIENSTEN

Merkenbouw-Positionering-Business Development-Go to Market Formules Corporate Communicatie Mediatraining Mediamanagement Starters International Business 

Welkom bij Comnium Amsterdam!

 

COMNIUM AMSTERDAM -> B2B-ADVIES

Katalysator in positionering, business development, marketing en communicatie

Ingrediënten voor succesvol ondernemen anno 2021 zijn naast visie met name durf, een gezonde dosis pragmatiek, snelle aanpassing en handelen & denken vanuit klanten.

Comnium Amsterdam levert als katalysator aan bedrijven en organisaties advies, kennis en kunde met betrekking tot positionering (kenmerkend onderscheidend vermogen), marketing, communicatie (intern en/of extern) en "go to market" activiteiten. 

Samenwerkingsvormen:

 • Op basis van een gerichte afgebakende opdracht
 • Op projectbasis voor een overeengekomen periode van 3 tot 6 maanden
 • Op ad-interimbasis
 • Op basis van detachering over langere periode

Alle stukjes van de puzzel in relatie tot stakeholders als werknemers, klanten, relaties en overige belanghebbenden komen aan bod en moeten passen in het grotere geheel. Zo ontwikkelt zich een sterk merk met een duidelijke identiteit en herkenbaarheid.

 


Comnium Amsterdam (opgericht 2010) blijkt een enthousiast, inspirerende en gedreven sparringpartner voor ondernemers van middelgrootte ondernemingen. Samenwerking met Comnium Amsterdam betekent onderdeel zijn van een organisch groeiende community van opdrachtgevers, het kunnen rekenen op de toewijding en focus van een hooggekwalificeerd klein team van collega’s, snel kan schakelen, leveren van aansprekend resultaat en “last but not least” competitieve financiële condities. Een uitstekend alternatief voor de grote nationale en internationale operende reclamebureaus en consultancies.

De limiet in activiteiten is de ondernemer en/of de organisatie/het bedrijf zelf. In de visie van Comnium Amsterdam betekent groeien in kennis en kunde samenwerken met partners. Concrete voorbeelden van samenwerking van Comnium Amsterdam met andere bedrijven en/of organisaties zijn 4Days International (lobby, coaching en internationale activiteiten) en  Overstekend Wild (samenwerkende vakexperts in verandering, transformatie en transitievraagstukken binnen bedrijven & organisaties). 

Comnium (met "C" voor content, creation, creative, commercial, customer, customer's client en "omnium" voor veelzijdigheid in vraagstukken met betrekking tot zakelijke dienstverlening) is opgericht in 2010 door Han van der Zwan (linkedin.com/in/hanvdzwan) .


COMNIUM AMSTERDAM PARTNERSHIPS


4DAYS INTERNATIONAL

initiëren B2B-projecten; specialist in internationaal verbinden/activeren van ondernemers

Mede op initiatief van Comnium Amsterdam is 4Days International in 2010 gestart als een interactief platform voor ondernemers, bestuurders, wetenschappers, journalisten en studenten. De deelnemers werd een kans geboden om een bijdrage te leveren om aan de toekomst van Europa vorm te geven; via bijeenkomsten in direct contact met EU-beleidsambtenaren; op basis van exclusieve uitnodiging op persoonlijke titel.Namens de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie (Den Haag|Brussel) zijn door 4Days International op diverse prominente locaties in Nederland bijeenkomsten georganiseerd over onderwerpen/thema's als financieel toezichthouderschap, economische solidariteit, connectivity, leefbaarheid, onderwijs en innovatie in context van de “Lissabon EU 2020-strategie” en de - met oog op ontwikkeling van een duurzame samenleving - steeds actueler wordende “VN Sustainable Development Goals (SDG's)”.


4DAYS INTERNATIONAL -> NL BtoB Programma WorldExpo 2015 Milaan

4Days International heeft eind 2012 aan de wieg gestaan van het concept en - later in opvolgende perioden - de ontwikkeling, organisatie en uitrol van het Nederlands B2B-programma met focus op AgriFood & Tuinbouw alsmede het NL Food Innovation Quarter (expositie) met instemming van de Rijks Overheid. Essentie van het B2B-programma was het ontmoeten van in Milaan aanwezige handelsdelegaties afkomstig uit andere landen\continenten. Via het presenteren van de BV Nederland aan de hand van een inspirerend dagprogramma met prominente nationale en internationale topsprekers; in aanwezigheid van Nederlandse Captains of Industry en andere ondernemers, prominente bestuurders namens de Nederlandse Topsectoren, landelijke, regionale en locale bestuurders en politici, wetenschappers en prominenten uit de universitaire wereld en onderzoeksinstituten en diverse Nederlandse gespecialiseerde media. Plaats van handeling was het internationaal gereputeerde en representatieve Museo Leonardo da Vinci in Milaan mei -okt 2015.


4DAYS INTERNATIONAL -> Starters Intenational Business (SIB)

Coaching van in Nederland gevestigde MKB-Ondernemers bij eerste stap naar buitenland


Starters International Business is een programma namens het Ministerie van Economische Zaken - Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). In Nederland gevestigde ondernemers met een KvK-registratie, die de stap naar het buitenland willen maken, kunnen een beroep kunnen doen op een voor deze ondernemers gratis coachingstraject ter waarde van 2500 Euro.

Geregistreerde coaches moeten zelf ook actieve ondernemers zijn. 4Days International heeft over de jaren heen een zorgvuldig een groeiende praktijk opgebouwd en coacht tientallen ondernemers op jaarbasis in allerlei sectoren. Vul voor meer informatie of een verzoek om afspraak het contactformulier op de Comnium-website in. Of bel met Han van der Zwan (06-19063496)

Check voor alle informatie & activiteiten mbt internationaal ondernemen  https://http://4days-international.com/4days-for-consulting/ 


EXPERTISEGEBIEDEN

 • Finance
 • Overheid
 • AgroFood & Tuinbouw
 • ICT & Telecom
 • Maritiem
 • Energie
 • Retail
 • Leisure
 • City Marketing
 • Applied Games
 • Kleding & Textiel
 • Creatieve Sector


OVERSTEKEND WILD

Comnium Amsterdam is initiator en lid van de coöperatie Overstekend Wild (Amsterdam 2017) waar ambitieuze gelouterde professionals in business development advies en communicatie-strategie & creatie + uitvoering de krachten hebben gebundeld. Overstekend Wild bezit een voortrekkersrol in vraagstukken van transitie, verandering, shareholder <-> shared interest,  waardecreatie mbt een betere samenleving, circulaire economie en donut economy.

Huidige opdrachtgevers zijn actief in de zakelijke dienstverlening, binnen de overheid, bij NGO's en de non-profit-sector.

Check  https://www.overstekend-wild.nl  of bel Han van der Zwan (06-19063496)

 

Comnium Amsterdam:

 • inventariseert en analyseert de aandachtsgebieden relevant met betrekking tot klantbehoefte(n) en de specifieke vraagstelling
 • biedt haar relaties rapportage over bevindingen & inclusief aanbevelingen
 • biedt advies c.q. oplossingen in businessdevelopment, marketing en communicatie vraagstukken & managementondersteuning op projectbasis, detachering of op ad interim basis zodat de opdrachtgever zich kan richten op zijn|haar klanten en andere kerntaken

®Comnium 2010 -  ©Comnium 2021